•  25/04/2024 14:00
  •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

על ממונה הבטיחות להכיר את סיכוני החשמל ודרישות החקיקה והתקן, ביום עיון זה נתייחס לנושאים אלו .

  •  08/05/2024 14:00
  •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

בטיחות אש היא חלק מתחומי הידע של ממונה הבטיחות. ביום עיון זה אנו נדון סוגיות שהשונות לצורך הרחבת הידע.

  •  07/04/2024 20:00
  •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

ביום עיון זה נכיר את הכלים המתאימים להצלת חיי אדם ולנתינת מענה רפואי הולם עד להגעתו של גורם רפואי מוסמך.

  •  24/03/2024 14:00
  •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

על כל ארגון להתכונן לאירועי חירום , יום עיון זה בא לתת כלים לממונה הבטיחות בהקמה ופיתוח צוות חירום.