הבטיחות שלך-בידיים שלנו

כנס הסברה לגבי התקנה החדשה בנושא פיגומים