הבטיחות שלך - בידיים שלנו

קורס ממונה בטיחות אש image
קורס ממונה בטיחות אש
 • מהות האש כימיה ופיזיקה של הבעירה
 • אחריות מקצועית של ממוני בטיחות אש
 • חומרי כיבוי ומעכבי אש
 • מטעני אש- סקר סיכוני אש
 • דרישות ותקנים ישראלים ובינלאומיים לפי סוג הארגון
 • סקירת סוגי ציוד מגן וציוד כיבוי ודרכי טיפול
 • תפקיד ממונה אש כלים מתקדמים לכיבוי ומניעת אש
 • חוקים ותקנות בנושא בטיחות אש ישום בארגונים
 • עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין
 • הכנת תיק ביקורת מצב בטיחות אש עפ"י נציבות הכבאות
 • פרויקט מעשי למניעת אש
 • הכנת תיק מקצועי
 • תכנון סידורי בטיחות
 • מבוא לחומרים מסוכנים (חומ"ס) מעורבות בשריפות
 • מערכות מים לכיבוי אש- פתרונות
 • התגוננות מסיכוני חשמל לממוני בטיחות אש