הבטיחות שלך - בידיים שלנו

אנו מספקים שירותי ממונה בטיחות לחברות וארגונים במשק בכל המגזרים ובפריסה ארצית.

ממוני הבטיחות שלנו מוסמכים וברוב המקרים הנדסאים ומהנדסים בעלי ניסיון בענף בו הם עובדים .

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

בנוסף,תפקידי ממונה הבטיחות בעבודה כוללים מגוון רחב של פעילויות ואחריות שמטרתן להבטיח את שלומם וביטחונם של העובדים והסביבה במקום העבודה. התפקידים העיקריים כוללים:
1. הערכת סיכונים: זיהוי והערכה של סיכונים פוטנציאליים בעבודה, כולל סיכונים פיזיים, כימיים, ביולוגיים ואירגונומיים, ופיתוח תכניות לצמצום הסיכונים.
2. פיתוח ויישום נהלי בטיחות: יצירת נהלים ותקנות בטיחות המתאימים למקום העבודה, והבטחת יישומם על ידי כל העובדים. זה כולל קביעת נהלי עבודה בטוחים ושימוש נכון בציוד מגן אישי.
3. הדרכת עובדים: עריכת הדרכות בטיחות לעובדים חדשים ולעובדים קיימים, כולל הדרכה על שימוש נכון בציוד מגן אישי, נהלי חירום, וזיהוי סיכונים. ממונה הבטיחות דואג לכך שהעובדים יבינו את חשיבות הבטיחות ויכירו את הנהלים הנכונים.
4. בדיקות ותחזוקה של ציוד בטיחות: לוודא שכל הציוד הבטיחותי, כמו ציוד כיבוי אש, מערכות אזעקה, ומערכות אוורור, מתוחזק ונמצא במצב תקין. זה כולל ביצוע בדיקות תקופתיות ותחזוקה שוטפת.
5. תחקיר תאונות עבודה: חקירת תאונות עבודה ואירועים מסוכנים, כולל תיעוד הממצאים והפקת לקחים למניעת אירועים עתידיים. הממונה על הבטיחות מנתח את הגורמים לאירועים ומציע פתרונות למניעת הישנותם.
6. מעקב אחר חקיקה ותקנות: הבטחת עמידה בכל התקנות והחוקים הרלוונטיים לבטיחות בעבודה, כולל עדכון נהלים בהתאם לשינויים בחוק. ממונה הבטיחות עוקב אחר שינויים בחקיקה ומתאים את נהלי הבטיחות של הארגון בהתאם.
7. קשר עם רשויות: שמירה על קשר עם גורמים חיצוניים כמו מכבי אש, אגף הפיקוח על העבודה, ומשרדי ממשלה, לצורך תיאום ובקרה, וכן בעת חירום.
8. ניהול תכניות חירום: הכנת תכניות חירום והתמודדות עם מצבי חירום, כולל תרגילים תקופתיים לבדיקה והכנת עובדים למצבים אלו. הממונה על הבטיחות מבטיח שהארגון מוכן לכל מצב חירום ושיש נהלים ברורים לפעולה.
9. מעקב ובקרה: ביצוע ביקורות תקופתיות ובדיקות בטיחות, ומעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו. הממונה על הבטיחות מבצע בדיקות שוטפות לוודא שהנהלים מיושמים כראוי ושכל הסיכונים מטופלים.
10. שיפור מתמיד: עבודה רציפה לשיפור תהליכי הבטיחות, כולל איסוף משוב מהעובדים ויישום שינויים בהתאם. הממונה על הבטיחות דואג לכך שהארגון ילמד מהניסיון וישפר באופן מתמיד את הנהלים והפרקטיקות לשמירה על בטיחות העובדים.
ממונה הבטיחות ממלא תפקיד קריטי בשמירה על סביבה עבודה בטוחה ובריאה, ומשפיע באופן ישיר על רווחת העובדים ויעילות הארגון.

התקשר וקדם את הבטיחות בארגונך יחד עם איש המקצוע שלנו !