הבטיחות שלך-בידיים שלנו

הדרכת בטיחות לחשמלאים  image
נושאי הלימוד:
 • תקנות ותקנים
 • חומרי חשמל ואביזרים
 • הלוח החשמלי
 • גנרטורים
 • שנאי חלוקה
 • הארקות
 • אמצעי הגנה מפני חשמול
 • בטיחות בעבודה עם ציוד חשמלי
 • מדידות חשמליות
 • סיכונים בטיחותיים
 • גיהות תעסוקתית