הבטיחות שלך, בידיים שלנו

החברה המובילה בבטיחות

חברת אפיקי בטיחות נוסדה בשנת 2000  והיא מהמובילות בארץ בתחום הבטיחות בעבודה. החברה מעניקה שירותי הנדסת בטיחות והדרכה בתחומי התמחות שונים ומגוונים. תחומי פעילותנו:

הדרכות בטיחות - הדרכות בטיחות, נאמני בטיחות, הסמכת עובדי גובה, הסמכת מפעילי מכונות הרמה והקמת צוותי חירום. כמו כן אנו מבצעים הדרכות בטיחות בכל התחומים בהתאם לדרישות החוק והתקנה.

יעוץ בטיחות - שירות ממוני בטיחות, סקרי סיכונים, תכניות בטיחות אש, תיקי מפעל ,תיקי שטח, סקרי בטיחות וחומרים מסוכנים וחוות דעת.

שירות בטיחות לחברות - השירות ניתן על ידי ממוני בטיחות מוסמכים ובעלי ניסיון תוך מתן מענה מקיף לצורכי ארגונים שונים מכל מגזרי המשק . לפרטים חייגו ונשמח לתת שירות!

אנו מספקים שירותי ממונה בטיחות לחברות וארגונים במשק בכל המגזרים ובפריסה ארצית.

ממוני הבטיחות שלנו מוסמכים וברוב המקרים הנדסאים ומהנדסים בעלי ניסיון בענף בו הם עובדים .

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה:

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה .
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. 

התקשר וקדם את הבטיחות בארגונך יחד עם איש המקצוע שלנו !

סקרי סיכונים 
מהי הערכת סיכונים בבריאות ובטיחות?
הערכת סיכונים הוא תהליך אשר בה לעמוד על מצב בטיחות העובדים ובריאותם כתוצאה מסיכונים במקום העבודה.
זוהי בחינה של כל היבטי העבודה : מה עלול לגרום לפציעה או נזק ,האם ניתן לצמצם או לבטל את הסיכון / מפגע ואם לא.

במסגרת הסקר , מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, נקבעים פתרונות ואמצעי בקרה להפחתת הסיכונים, מבוצעות פעולות יזומות של איתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, לטיפול בממצאי ביקורות ומבדקים, ולהפקת לקחים מתאונות.

סקר הסיכונים נערך על ידי צוות מקצועי של החברה ותהליך ניהול הסיכונים מבוצע במקום העבודה בצורה מקצועית, שיטתית ורצופה.
התקשר וקבל הצעה מדהימה לסקר הסיכונים !זיהוי הסיכונים, הערכת הסיכונים שלהם והצבת אמצעי בקרה כדי להבטיח את בריאותם ובטיחות העובדים הם מרכיב מרכזי בניהול הבריאות והבטיחות במסגרת ניהול הבטיחות והגהות התעסוקתית .
התקנה לתוכנית לניהול בטיחות מציינת את הדרישות הספציפיות הדרושות להשלמת הערכת סיכונים של גורמים מזיקים ושל החומרים הכימיים המשמשים במקום העבודה.
הערכה גנרית לא תעמוד בדרישות החקיקה. שלבי הערכת הסיכונים כוללים זיהוי של הכימיקלים והסיכונים הקשורים לפעילות, מי עלול להיות מושפע וכיצד הם עלולים להיפגע.
יש להעריך את הסיכונים - מה אתם עושים עכשיו ואילו אמצעי זהירות נוספים נדרשים? וכמובן ביצוע בקרה ויישום ההמלצות תוך בדיקת אפקטיביות מתאימה .

איש המקצוע שלנו בתחום החומרים המסוכנים ישמח לתת לך שירות - צור קשר ותהיה בטוח.
סקר עמידה בדרישות כל דין 
רוב בעלי העסקים מכירים בכך שעמידה בדרישות הבטיחות מועילה לחברה. לא רק שקיימת חובה מוסרית להבטיח שהפעילות המבצעית מתנהלת בצורה בטוחה, אלא שהיא גם דרישה חוקית.
בנוסף, עמידה בדרישות הבטיחות בעבודה יכולה להשפיע על היכולת למשוך לקוחות חדשים ולשמור על לקוחות קיימים.
עמידה בדרישות הרגולטור היא אחת הגורמים המכריעים שגורמים ללקוחות לבחור בסחורה או בשירותים שלך ולא באלו של המתחרים שלך.
חברות רבות אף מדווחות על הפחתה בפרמיית הביטוח שלהן כאשר מתברר כי תחום הבטיחות הבטיחות שלהן משתפר.
עם כל כך הרבה יתרונות, תרבות של ציות לדרישות הבטיחות בכל חברה ועמידה בהן היא בראש סדר העדיפויות .
האתגר עבור מספר לא מבוטל של ארגונים הוא להבין ולהכיר את הנדרש מהן בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
סקר זה נדרש על פי חוק ומתבצע על ידי אנשי מקצוע יחד עם נציגי הלקוח.
בעזרת אנשי המקצוע שלנו , נכין את הסקר ונשקף את הממצאים  ואף נציע דרכים ופתרונות לסגירת הפערים השונים.
הסמכה לתקן 45001 
התקן נותן מענה לניהול נושא הבטיחות והבריאות באופן שיטתי תוך שילוב במערכות ניהול קיימות בארגון.
התקן הוא מערך כללים וכלים ארגוניים שהארגון לוקח על עצמו בעזרתם יוכל:
 • למפות את הסיכונים , להעריכם ואף למזער אותם.
 • להבטיח שיעדי מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלו יושגו.
 • להציג לקהילה ולרשויות את מחויבותו לשלום עובדיו ובריאותם ולכל הנמצאים בחצריו.
 • להבטיח עמידה בדרישות החקיקה ושפר את איכות החיים של עובדיו.
ISO 45001:2018 הינו תקן בינלאומי, הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול בטיחות וגיהות יעילה בארגון, התקן מיועד להיות ישים בארגונים מכל הסוגים ומכל הגדלים, ולהתאים למגוון של תנאים גאוגרפים, תרבותיים וחברתיים.
מבדקים בבטיחות ואיכות סביבה 
מבדקים פנימיים מהווים כלי אפקטיבי לבחינה של מספר נושאים:
 1. זיהוי בעיות 
 2. זיהוי סיכונים 
 3. זיהוי אי התאמות 
 4. ניטור אי התאמות 
 5. זיהוי פערים בדרישות חוק או בדרישות על פי כל דין 
 6. בחינת ההתאמה לתקן / תקנה ומדיניות הבטיחות .
המבדק הפנימי כלי יעיל לקידום הארגון בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית תוך בחינת תהליכים , בקרות ואפקטיביות .
הכנת לומדות בטיחות 
הדרכת הבטיחות לא צריכה להיות משעממת .
תן לעובדים שלך חווית הדרכת בטיחות שהם לא ישכחו.
אנו נבנה מערך לימוד מתוקשב בהתאם לצורכי הארגון בתחום הבטיחות .
המערך הוא מערך דיגיטלי המותאם לסיכונים ולהיבטי הבטיחות השונים בארגון .
תוכני הלימוד ייכתבו על ידי אנשינו המנוסים ובעלי יידע נרחב בתחומים המקצועיים ובהדרכה עצמה.
יתרונות:
 • זמינות - ניתן לקיים ריענון לכל אורך שעות היום (כן גם משמרת לילה).
 • תכנים מותאמים לארגון עצמו.
 • מערכת רישום ודיווח .
 • גישה מכל מקום לתכנים כולל ביצוע מבחנים במידה ונדרש.
 • תכנים מקצועיים הנכתבים על ידי אנשי מקצוע בתחום.
 • חסכון בזמן ובכסף 


תוכניות לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
אנו שואפים תמיד לקדם את תחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית , אנו עושים זאת על ידי שילוב של מספר גורמים:

 • הקמת צוותי בטיחות; 
 • כתיבת עלוני בטיחות;
 • עדכוני דואר אלקטרוני בשלל נושאים.
 • סקרי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 • הקמת ימי בטיחות.
 •  קידום בריאות העובד.

תחקירי אירועי בטיחות והפקת לקחים
מטרות חקירת תאונות
 • פיתוח ותחזוקה של סביבה המספקת תנאי עבודה בטוחים ובריאים לעובדים.
 • תפעול בטוח של מתקנים, ציוד ומוצרי טיפול. 
 • הפחתת שיעורי האירועים על ידי שמירה על תנאים ותקנים בטוחים ובריאים. 
 • צמצום הפסדי רכוש.
אנו נבצע תחקירי אירוע בטיחות תוך התייחסות למטרות אלו על ידי ציוותי העבודה המקצועיים שלנו.
תוכנית לניהול הבטיחות 
התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
מטרת התוכנית לניהול בטיחות היא למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולצמצם את הסיכונים תוך ביצוע אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות:
 • הצהרה על מדיניות הבטיחות
 • אישור התכנית בחתימתו
 • מינוי אחראים
 • קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית
 • ביצוע בקרה על יישומה.
 • הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
 • סקר סיכונים שיטתי תוך התייחסות לרמות הסיכון השונות .
נושאי הלימוד:
 • פקודת הבטיחות בעבודה
 • בעלי תפקידים בבטיחות בארגון
 • צמ"א
 • גהות תעסוקתית
 • סיכוני אש
 • חומ"ס
 • גורמי תאונות
 • עבודה בגובה
 • עזרה ראשונה
 • תנאים סביבתיים
 • קרינה מייננת ובלתי מיינת
 • מיגון מכונות
 • ריתוך
 • סקר מפגעים

קורס נאמני בטיחות
נושאי הלימוד:
מושגים בסיסיים בבטיחות במעבדה
• תקנות ותחיקות בנושאי בטיחות במעבדה
• בניית מערך ביטחון בעבודה
• גהות תעסוקתית
• עבודה עם חומרים מסוכנים, שינועם ואחסונם
• עבודה עם ציוד מגן
• מאפייני סיכון בולטים בעבודה עם חומרים כימיים וביולוגיים
• ארגונומיה (הנדסת אנוש)
• פסולת כימית
• מילוי דו"חות
• גליונות MSDS
• תפעול אירועי חירום
• בטיחות אש במעבדה
• העברת הדרכות תקופתיות
• בטיחות חשמל
• עבודה עם קרינה
• מנדפים כימיים וביולוגיים
• ביצוע סיורים בשטח
קורס נאמני בטיחות מעבדות 
קורס ממונה בטיחות אש
קורס ממונה בטיחות אש
 • מהות האש כימיה ופיזיקה של הבעירה
 • אחריות מקצועית של ממוני בטיחות אש
 • חומרי כיבוי ומעכבי אש
 • מטעני אש- סקר סיכוני אש
 • דרישות ותקנים ישראלים ובינלאומיים לפי סוג הארגון
 • סקירת סוגי ציוד מגן וציוד כיבוי ודרכי טיפול
 • תפקיד ממונה אש כלים מתקדמים לכיבוי ומניעת אש
 • חוקים ותקנות בנושא בטיחות אש ישום בארגונים
 • עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין
 • הכנת תיק ביקורת מצב בטיחות אש עפ"י נציבות הכבאות
 • פרויקט מעשי למניעת אש
 • הכנת תיק מקצועי
 • תכנון סידורי בטיחות
 • מבוא לחומרים מסוכנים (חומ"ס) מעורבות בשריפות
 • מערכות מים לכיבוי אש- פתרונות
 • התגוננות מסיכוני חשמל לממוני בטיחות אש

קורס אחראי רעלים 

מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה חלק א' (סעיף ד') –
"בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק, באופן שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/בעסק טיפול מקצועי-בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו"
חלק ב' (סעיף א') –
"אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".
חלק ג' – אחראי הרעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמות.

קהל יעד
עובדים שהוסמכו לפעול מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה, וזאת ע"י טיפול נאות ברעלים.
נושאי הלימוד:
♦ חוקים ותקנות
♦ היבטים משפטיים – סמכויות ואחריות:
- בעלי ההיתר
- אחראי רעלים
♦ כימיה- חלוקת החומ"ס לפי קבוצות סיכון
- שיטות טיפול בחומ"ס עפ"י קבוצות הסיכון
- תאימות – תגובות מסוכנות בין חומ"ס
♦ יסודות הטוקסיקולוגיה וגיהות תעסוקתית
- השפעות בריאות של חומ"ס
- דרכי חשיפה
- תקני חשיפה
♦ כימיה - מקורות מידע של חומ"ס, שימוש בדפי מידע MSDS
- אחסון חומ"ס במחסנים ובמקומות עבודה
- תכנון מחסני חומ"ס – היבטי בטיחות ואיכות סביבה
- מערכות בטיחות ואיכות הסביבה במפעל ופריסת
- (מערכות לגילוי וכיבוי אש, גילוי דליפות גזים ונוזלים)
♦ זיהוי והערכת סיכונים
- שיטות לזיהוי והערכה
- ניתוח גורמי כשל והערכת הנזק
- ניתוח אירועי חומ"ס
- הצגת תוכנה להערכת סיכונים (ALOHA)
♦ מערך טיפול במצבי חירום
- כ"א לטיפול במצבי חירום
- צוות חירום מפעלי
- אמצעים לטיפול באירועי חומ"ס
- מעורבות הנהלת המפעל
♦ תרגיל בהערכת סיכונים
- בניית תרחיש אירוע סביבתי
- המלצות ויישום מסקנות התרחיש
♦ ציוד מגן אישי (תצוגה)
- מילוי טופסי בקשה להיתר רעלים - תרגיל
- מבחן

משך הקורס:
24 שעות (3 ימים)
קורס עבודה בגובה
עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.
הדרכה והכשרה לעבודה בגובה
כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.
בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך. באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה בגובה המותרות לאותו עובד.
האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.
תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מתצגעת על ידי מדריך לעבודה בגובה:
 1. עבודה על סולמות
 2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
 3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 4. עבודה בתוך מקום מוקף
 5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
 6. עבודה מעל גגות
 7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
 8. טיפול בעצים וגיזומם (קיימים שלושה סוגי הכשרה)
 9. הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה 
תשדיר עבודה בגובה
נושאי הלימוד:
 • מבנה העגורן
 • הוראות בטיחות
 • חוקים ותקנות
 • אמצעים ואביזרים להרמה
 • חישובי משקלים
 • סימני איתות מוסכמים
צוות ההדרכה המקצועי שלנו יקנה את הכלים הבטיחותיים לצוות העובדים - התקשרו לתיאום הדרכה !

 רענון לעגורנאים ואתתים
נושאי הלימוד:
 • חוקים ותקנות
 • מושגי יסוד
 • היכר מלגזות
 • בטיחות
 • אחזקה

רענון מפעילי מלגזה
אנו מבצעים הדרכות בטיחות שנתיות למגוון העיסוקים הקיימים במשק.
נושאים נבחרים :
 1. סקרי סיכונים 
 2. בטיחות במשרד
 3. בטיחות אש
 4. בטיחות בעבודה עם חומרים כימיים 
 5. ארגונומיה
 6. בטיחות בחשמל 
 7. בטיחות בהפעלת מכונות הרמה
 8. הגורם האנושי בתאונות 
 9. בטיחות בבנייה
 10. בטיחות בעבודה במקום מוקף .
אנו מבצעים ומכינים מערכי שיעור בהתאם לדרישות הלקוח בכל נושא ונושא בבטיחות ובריאות תעסוקתית 
הדרכות בטיחות שנתיות 
נושאי הלימוד:
 • ענון מושגי יסוד בבטיחות.
 • מניעת תאונות עבודה.
 • שימוש בכלי עבודה חשמליים ומניעת התחשמלות.
 • מיגון מכונות ו"אדם כשיר".
 • הרמה נכונה ומניעת נזקים ארגונומיים.
 • דגשים לביצוע עבודה בגובה.
 • שימוש בחומרים מסוכנים.
 • שימוש בציוד מגן אישי.
 • מניעת נזקי שמיעה ומחלות מקצוע.

הדרכת אנשי אחזקה 
נושאי הלימוד:
 • חוקים ותקנות. 
 • סקרי סיכונים.
 • ציוד מגן אישי.
 • ניהול ורישום בפנקס כללי.
 • עקרונות בטיחות בעבודה בגובה.
 • עוזר בטיחות ורשימת תיוג.
 • תאונות ואירועי בטיחות. 
הדרכת מנהלי עבודה בבנייה 
הדרכת בטיחות לחשמלאים 
נושאי הלימוד:
 • תקנות ותקנים
 • חומרי חשמל ואביזרים
 • הלוח החשמלי
 • גנרטורים
 • שנאי חלוקה
 • הארקות
 • אמצעי הגנה מפני חשמול
 • בטיחות בעבודה עם ציוד חשמלי
 • מדידות חשמליות
 • סיכונים בטיחותיים
 • גיהות תעסוקתית

הדרכה טובה 
נושאי הלימוד:
 • המשאב האנושי וההדרכה בארגון.
 • תהליכי הדרכה.
 • התייחסות החוק להדרכה.
 • הגורמים המשפיעים על יעילות ההרצאה.
 • ניהול מערך הדרכה בארגון.
 • זיהוי ובניית תוכניות הדרכה ייעודיות
 • הכנת תוכנית הדרכה, הכנת סילבוס, הכנת מצגת בטיחות.
 • טכניקות להדרכה נכונה.
 • אסרטיביות ואינטליגנציה רגשית ותרומתם להצלחת התהליך.
 • סוגי משוב – ממבחן.
 • תרגול בהצגת נושא.
הכנת תוכנית בטיחות אש
חברתינו מכינה תוכנית בטיחות אש לארגונים שונים במגזרי המשק השונים.
מטרות תוכנית בטיחות האש
 • מטרת תיק בטיחות האש - היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
 • התוכנית תשמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה – בזמן אמת.
 • תגדיר אמצעי בטיחות אש נדרשים למבנה בהתאם לסוג המבנה, שימושו , ייעודו  ורמת הסיכון.
 • תהווה תוכנית מקצועית המפרטת את האמצעים השונים הנדרשים בבטיחות אש. 
פנה לצוות המקצועי שלנו לקבלת תוכנית בטיחות אש למען בטיחותך .מדוע יש להכין תיק מפעל?
הדרישה להכנת תיק מפעל מופיעה בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 .
בסעיף 4.(א), קובעת התקנה, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן - תיק מפעל)".
מי מוגדר כמפעל מסוכן?
מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו.
תוכן תיק המפעל:
 • תוכנית המפעל ותיאורו.
 • תקריות העלולות להתרחש.
 • אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.
 • אמצעי בטיחות בתחום המפעל לרבות אמצעים נוספים.
 • תוכנית היערכות לטיפול בתקלות.
 • נוהל החירום.


הכנת תיקי מפעל 
מערך וצוות חירום

כשל של מערכת /טעות אנוש/ אירוע עלול לגרום להתפתחות אירוע חירום דליקה או חומ"ס.
כדי שהתגובה לאירוע החירום תהיה מהירה, יעילה ואפקטיבית, יש להבטיח שהמעורבים בה ידעו לפעול מהר ונכון.
חשוב שהעובדים ואנשי צוות החירום יהיו מודרכים ומיומנים, וזאת לאחר שהוכשרו כנדרש לבצע את סדר הפעולות הנכון, על פי הכללים שייקבעו.

הקמת מערך וצוות חירום 
הכשרה וריענון צוותי חירום 
נושאי ההדרכה:
 1. סוגי שריפות.
 2. שיטות הכיבוי המתאימות לכל סוג שריפה.
 3. סכנות במקום השריפה.
 4. דרכי ההתנהגות של העובדים במקרה של שריפה.
 5. דגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים.
 6. תרגול כיבוי במטפי מים.
 7. תרגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים שונים ומחברים.
 8. אופן כיבוי ארון חשמל.
 9. תרגול חילוץ לכוד מחדר רווי עשן תוך שימוש במנפ"ים וחליפות תקיפה.
 10. עזרה ראשונה

הכשרת מגישי עזרה ראשונה 
נושאי הלימוד:
 • מבוא להחייאה.
 • משולש החיים – שלושת מערכות החיים החשובות בגוף האדם ויחסי הגומלין בינם.
 • טיפול במצבי חוסר הכרה ללא נשימה ( לימוד טכניקת ההנשמה המלאכותית).
 • שילוב של הנשמה ועיסוי ע"י אדם אחד.
 • שילוב של הנשמה ועיסוי ע"י שני אנשים.
 • החייאת תינוקות – הדגמה ותרגול.
 • אבחנה וטיפול במצבי חוסר הכרה ( עילפון, חנק, התקף לב,זעזוע מוח, טביעה ,
 • התחשמלות הרעלת גזים אפילפסיה, סוכרת).
 • הגישה לטיפול בפצוע.
 • סדר קדימויות לטיפול במספר נפגעים + תרגול
 • פגיעות ראש, לסת, חזה בטן ועמוד שדרה.
 • מחזור הדם עצירת שטפי דם, אלתורים , נקודות לחיצה, – סימנים, סכנות וטיפול.
 • הלם – הערכת מצב הלם.
 • פצעים – חבישה בתחבושת אישית.
 • כוויות – סוגי כוויות סכנות וטיפול בברנשילד.
 • שברים – קיבוע שברים באמצעות משולש ואלתורים .
 • פגיעות בעלי חיים.
 • פגיעות חום וקור.
 • תרגילים זוגיים בעזרה ראשונה.
 • סדר קדימויות לטיפול בנפגע אחד + תרגול.
 • החייאת מכשירים – שימוש ותרגול במכשירי החייאה – אופציונאלי (LSP ).
 • הכרת הדפיברילטור ,הוראות התפעול ,תרגול השימוש במכשיר תוך קבלת אירוע המצריך החייאה. 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (וועדות בטיחות ונאמני בטיחות )התשכ"א 1960

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת ) תשס"א -2001

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגהות) התשכ"ג - 1963

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 

פקודת הבטיחות בעבודה 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), תש"ס-2000

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972

בריאות תעסוקתית הוא ענף של הרפואה העוסק בתופעות בריאותיות שנגזרות מתחום העיסוק של החולה.

לא תמיד אנחנו חושבים על זה אבל ברוב מקומות התעסוקה של האדם, הוא נחשף לכל מיני סוגים של מחלות וסיכונים חריגים שונים.

הבריאות התעסוקתית נועדה למנוע סבל מיותר של החולה אך גם למנוע מראש את מקרי התחלואה במקומות העבודה, ובאופן כללי ליצור סביבת עבודה בטוחה ובריאה לכל עובד, על מנת להפחית את ימי המחלה ובעיית פריון העבודה במקומות תעסוקה שונים.  

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964

 תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),תשמ"ה-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן),תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), תשס"ה-2005

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993

תקנות תוכנית ניהול בטיחות בעבודה - המפעל

תקנות תוכנית ניהול בטיחות בעבודה- הבניין

בטיחות בענף הבנייה

בטיחות בענף האירוח וההסעדה

בטיחות בעבודה בגובה
בטיחות בענף הניקיון המוסדי

גורמי סיכון ארגונומיים בעבודה ודרכים להפחתתם

העברת מידע בטיחותי - תכנון ועיצוב שלטים ותוויות

שינה, תאונות ועבודת משמרות

גהות תעסוקתית - סכנות החשיפה לעופרת

תשדיר בנושא עבודה בטוחה בגובה

'אין עניין בפועלי בניין'- דוקומנטרי

פגיעות במערכת העצבים עקב חשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים - חלק א'

פגיעות במערכת העצבים עקב חשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים - חלק ב'

אבחון אובייקטיבי של חבלות אקוסטיות מרעש מזיק באמצעות מדדים קוכליאריים ועצביים - חלק א'

אבחון אובייקטיבי של חבלות אקוסטיות מרעש מזיק באמצעות מדדים קוכליאריים ועצביים - חלק ב'

אבחון אובייקטיבי של חבלות אקוסטיות מרעש מזיק באמצעות מדדים קוכליאריים ועצביים - חלק ג'
אכיפה ידידותית של כללי התנהגות בטוחה

 • עפולה, ישראל
 • ת.ד. 2263