מערך וצוות חירום

כשל של מערכת /טעות אנוש/ אירוע עלול לגרום להתפתחות אירוע חירום דליקה או חומ"ס.
כדי שהתגובה לאירוע החירום תהיה מהירה, יעילה ואפקטיבית, יש להבטיח שהמעורבים בה ידעו לפעול מהר ונכון.
חשוב שהעובדים ואנשי צוות החירום יהיו מודרכים ומיומנים, וזאת לאחר שהוכשרו כנדרש לבצע את סדר הפעולות הנכון, על פי הכללים שייקבעו.

הקמת מערך וצוות חירום  image