זיהוי הסיכונים, הערכת הסיכונים שלהם והצבת אמצעי בקרה כדי להבטיח את בריאותם ובטיחות העובדים הם מרכיב מרכזי בניהול הבריאות והבטיחות במסגרת ניהול הבטיחות והגהות התעסוקתית .
התקנה לתוכנית לניהול בטיחות מציינת את הדרישות הספציפיות הדרושות להשלמת הערכת סיכונים של גורמים מזיקים ושל החומרים הכימיים המשמשים במקום העבודה.
הערכה גנרית לא תעמוד בדרישות החקיקה. שלבי הערכת הסיכונים כוללים זיהוי של הכימיקלים והסיכונים הקשורים לפעילות, מי עלול להיות מושפע וכיצד הם עלולים להיפגע.
יש להעריך את הסיכונים - מה אתם עושים עכשיו ואילו אמצעי זהירות נוספים נדרשים? וכמובן ביצוע בקרה ויישום ההמלצות תוך בדיקת אפקטיביות מתאימה .

איש המקצוע שלנו בתחום החומרים המסוכנים ישמח לתת לך שירות - צור קשר ותהיה בטוח.