נושאי הלימוד:
  • חוקים ותקנות
  • מושגי יסוד
  • היכר מלגזות
  • בטיחות
  • אחזקה

רענון מפעילי מלגזה image