בטיחות אש היא חלק מתחומי הידע של ממונה הבטיחות. ביום עיון זה אנו נדון סוגיות שהשונות לצורך הרחבת הידע.


  • תאריך:06/08/2024 09:00
  • מיקום הפרסה 5, עפולה, ישראל (מפה)

תיאור

חוקים, תקנות ותקני אש

סיכוני בטיחותו גורמי וסיכוני אש

אמצעים ושיטות לגילוי וכיבוי אש

הדרכת נהלי חירום באירועי אש

התאמת ציוד כיבוי אש לרמות הסיכון השונות