פגיעות במערכת העצבים עקב חשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים - חלק ב'