הבטיחות שלך-בידיים שלנו

מי שומר על עובדי הבניין? דו"ח מבקר המדינה