נושאי הלימוד:
  • חוקים ותקנות. 
  • סקרי סיכונים.
  • ציוד מגן אישי.
  • ניהול ורישום בפנקס כללי.
  • עקרונות בטיחות בעבודה בגובה.
  • עוזר בטיחות ורשימת תיוג.
  • תאונות ואירועי בטיחות. 
הדרכת מנהלי עבודה בבנייה  image