הבטיחות שלך-בידיים שלנו

נושאי הלימוד:
מושגים בסיסיים בבטיחות במעבדה
• תקנות ותחיקות בנושאי בטיחות במעבדה
• בניית מערך ביטחון בעבודה
• גהות תעסוקתית
• עבודה עם חומרים מסוכנים, שינועם ואחסונם
• עבודה עם ציוד מגן
• מאפייני סיכון בולטים בעבודה עם חומרים כימיים וביולוגיים
• ארגונומיה (הנדסת אנוש)
• פסולת כימית
• מילוי דו"חות
• גליונות MSDS
• תפעול אירועי חירום
• בטיחות אש במעבדה
• העברת הדרכות תקופתיות
• בטיחות חשמל
• עבודה עם קרינה
• מנדפים כימיים וביולוגיים
• ביצוע סיורים בשטח
קורס נאמני בטיחות מעבדות  image