הבטיחות שלך - בידיים שלנו

קורס עבודה בגובה image
עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.
הדרכה והכשרה לעבודה בגובה
כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.
בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך. באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה בגובה המותרות לאותו עובד.
האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.
תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מתצגעת על ידי מדריך לעבודה בגובה:
  1. עבודה על סולמות
  2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
  3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
  4. עבודה בתוך מקום מוקף
  5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
  6. עבודה מעל גגות
  7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
  8. טיפול בעצים וגיזומם (קיימים שלושה סוגי הכשרה)
  9. הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה 
תשדיר עבודה בגובה