הסמכה לתקן 45001  image
התקן נותן מענה לניהול נושא הבטיחות והבריאות באופן שיטתי תוך שילוב במערכות ניהול קיימות בארגון.
התקן הוא מערך כללים וכלים ארגוניים שהארגון לוקח על עצמו בעזרתם יוכל:
  • למפות את הסיכונים , להעריכם ואף למזער אותם.
  • להבטיח שיעדי מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלו יושגו.
  • להציג לקהילה ולרשויות את מחויבותו לשלום עובדיו ובריאותם ולכל הנמצאים בחצריו.
  • להבטיח עמידה בדרישות החקיקה ושפר את איכות החיים של עובדיו.
ISO 45001:2018 הינו תקן בינלאומי, הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול בטיחות וגיהות יעילה בארגון, התקן מיועד להיות ישים בארגונים מכל הסוגים ומכל הגדלים, ולהתאים למגוון של תנאים גאוגרפים, תרבותיים וחברתיים.