הבטיחות שלך -בידיים שלנו

נושאי הלימוד:
  • מבנה העגורן
  • הוראות בטיחות
  • חוקים ותקנות
  • אמצעים ואביזרים להרמה
  • חישובי משקלים
  • סימני איתות מוסכמים
צוות ההדרכה המקצועי שלנו יקנה את הכלים הבטיחותיים לצוות העובדים - התקשרו לתיאום הדרכה !

 רענון לעגורנאים ואתתים image