הבטיחות שלך-בידיים שלנו

אבחון אובייקטיבי של חבלות אקוסטיות מרעש מזיק באמצעות מדדים קוכליאריים ועצביים - חלק א'