העבודה שלנו - הבטיחות שלך!

סקרי סיכונים  image
מהי הערכת סיכונים בבריאות ובטיחות?
הערכת סיכונים הוא תהליך אשר בה לעמוד על מצב בטיחות העובדים ובריאותם כתוצאה מסיכונים במקום העבודה.
זוהי בחינה של כל היבטי העבודה : מה עלול לגרום לפציעה או נזק ,האם ניתן לצמצם או לבטל את הסיכון / מפגע ואם לא.

במסגרת הסקר , מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, נקבעים פתרונות ואמצעי בקרה להפחתת הסיכונים, מבוצעות פעולות יזומות של איתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, לטיפול בממצאי ביקורות ומבדקים, ולהפקת לקחים מתאונות.

סקר הסיכונים נערך על ידי צוות מקצועי של החברה ותהליך ניהול הסיכונים מבוצע במקום העבודה בצורה מקצועית, שיטתית ורצופה.
התקשר וקבל הצעה מדהימה לסקר הסיכונים !