הבטיחות שלך -בידיים שלנו

אנו מבצעים הדרכות בטיחות שנתיות למגוון העיסוקים הקיימים במשק.
נושאים נבחרים :
  1. סקרי סיכונים 
  2. בטיחות במשרד
  3. בטיחות אש
  4. בטיחות בעבודה עם חומרים כימיים 
  5. ארגונומיה
  6. בטיחות בחשמל 
  7. בטיחות בהפעלת מכונות הרמה
  8. הגורם האנושי בתאונות 
  9. בטיחות בבנייה
  10. בטיחות בעבודה במקום מוקף .
אנו מבצעים ומכינים מערכי שיעור בהתאם לדרישות הלקוח בכל נושא ונושא בבטיחות ובריאות תעסוקתית 
הדרכות בטיחות שנתיות  image