הכשרה וריענון צוותי חירום  image
נושאי ההדרכה:
  1. סוגי שריפות.
  2. שיטות הכיבוי המתאימות לכל סוג שריפה.
  3. סכנות במקום השריפה.
  4. דרכי ההתנהגות של העובדים במקרה של שריפה.
  5. דגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים.
  6. תרגול כיבוי במטפי מים.
  7. תרגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים שונים ומחברים.
  8. אופן כיבוי ארון חשמל.
  9. תרגול חילוץ לכוד מחדר רווי עשן תוך שימוש במנפ"ים וחליפות תקיפה.
  10. עזרה ראשונה