הכנת תוכנית בטיחות אש image
חברתינו מכינה תוכנית בטיחות אש לארגונים שונים במגזרי המשק השונים.
מטרות תוכנית בטיחות האש
  • מטרת תיק בטיחות האש - היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
  • התוכנית תשמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה – בזמן אמת.
  • תגדיר אמצעי בטיחות אש נדרשים למבנה בהתאם לסוג המבנה, שימושו , ייעודו  ורמת הסיכון.
  • תהווה תוכנית מקצועית המפרטת את האמצעים השונים הנדרשים בבטיחות אש. 
פנה לצוות המקצועי שלנו לקבלת תוכנית בטיחות אש למען בטיחותך .