הבטיחות שלך - בידיים שלנו

נושאי הלימוד:
  • ענון מושגי יסוד בבטיחות.
  • מניעת תאונות עבודה.
  • שימוש בכלי עבודה חשמליים ומניעת התחשמלות.
  • מיגון מכונות ו"אדם כשיר".
  • הרמה נכונה ומניעת נזקים ארגונומיים.
  • דגשים לביצוע עבודה בגובה.
  • שימוש בחומרים מסוכנים.
  • שימוש בציוד מגן אישי.
  • מניעת נזקי שמיעה ומחלות מקצוע.

הדרכת אנשי אחזקה  image