05 Oct
05Oct

הערכת סיכונים תעסוקתיים היא הערכה של גודל הסכנה פוטנציאלית יכולה להיות לסכנה לאדם בסביבת מקום העבודה. 

ההערכה לוקחת בחשבון תרחישים אפשריים בנוסף להסתברות להתרחשותם, ולתוצאות. חמשת סוגי הסיכונים שיש לשים לב אליהם הם: 

  1. בטיחות (כאלה שעלולים לגרום לפציעה)
  2. גורמים כימיים (כימיקלים) 
  3. גורמים ביולוגיים
  4. גורמים פיזיים 
  5. גורמים ארגונומיים (אלו שעלולים לגרום להפרעות בשריר-שלד). 

סיכונים במקום עבודה יכולים להוביל להשלכות שליליות ביותר. זה יכול להיות מסוכן במיוחד כאשר אדם נחשף לאותן סיכונים באופן שגרתי. 

על מנת להגן על העובדים, יש להכיר ולזהות תחילה את הסיכונים ולהעריך את החומרה. 

הערכות סיכונים תעסוקתיות מספקות מידע זה, ומאפשרות להציב מגבלות לרמות בטוחות, על ידי שמירה על סטנדרטים מתאימים, לטובת רווחתם של העובדים.  • הצעד הראשון להערכת סיכונים תעסוקתיים הוא זיהוי מפגע, שהוא נסיבות, סיבה או פעולה שיש ביכולתם להזיק בין אם באמצעות פציעה או מחלה. במקום עבודה זה כל מפגע שיכול לגרום נזק לעובד. עם זאת, יש יותר בזיהוי מפגעים מאשר פשוט לדעת שמשהו יכול לגרום לסיכון. בנוסף יש לזהות את גורמי הסיכון - סיכון פוטנציאלי אשר יש לו השפעה מזיקה על העובד. יש להכיר את ההשפעות השונות ולזהות את קבוצת העובדים המושפעת . 
  • כדי להיות מסוגל להעריך במדויק רמות בטוחות יש להכיר את כל הגורמים המשותפים, כולל התנאים המשנים את ההשפעה וגורמי אי הוודאות. חלק מהותי בהערכת סיכונים הוא האמצעים הנבחרים להורדת הסיכון והבקרות השונות המוצאות. 
  • כאשר מבצעים הערכת סיכונים תעסוקתית לגורמים מזיקים אנו מבצעים הערכה שקובעת את המתאם בין כמות החומר הנספגת על ידי העובד לבין ההשפעות על קליטה זו. שלב שני זה של הערכת הסיכון נועד למצוא את כמות החומר שגורמת להשפעה מועטה עד ללא השפעה הנקראת נקודת המוצא (PoD). סטטיסטיקאים נדרשים לבנות מודלים להערכת PoD באמצעות מידע טוקסיקולוגי בנוסף לנתונים אפידמיולוגיים. כדי להפחית את השגיאה מתבצע ניתוח רגישות. אלה לוקחים בחשבון גישות אחרות להערכת סיכונים. 
  • השלב האחרון של הערכת סיכונים הוא אפיון סיכונים אלו. זה המקום שבו הנתונים שנאספו משולבים כדי ליצור הערכות לגבי רמות בטוחות. הסכנה המשוערת שעובד עלול להיתקל בה במהלך העבודה, כוללת את הסבירות לאירוע וכן את ההשפעות השליליות על הבריאות. הערכות סיכונים הן רק הערכות וחייבות להיעשות בצורה קוהרנטית לוגית תוך שימוש בהסתברות. עקב הכנסת הנחות ונתונים מובחנים על הערכות הסיכונים לנקוט משנה זהירות כדי למצוא רמה בטוחה שיש בה שיווי משקל בין אומדן גבוה מדי לנמוך מדי.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.