05 Oct
05Oct

למרות שלתאונות עבודה רבות יש השלכות קלות יחסית, שעלולות לגרום רק לחיתוך או שריטה בנייר, לאחרות יכולות להיות השלכות חמורות יותר - ועלולות להיות קטלניות - יותר. 

לדוגמה, ישנם כמה ענפים שבהם אנשים חשופים יותר לסיכונים תעסוקתיים מאחרים, כגון ענף הבנייה. בענף זה קיים  השיעור הגבוה ביותר של פציעות קטלניות מכל חלקי התעשייה האחרים. נפילות היוו 51% מפציעות הבנייה שגרמו למוות, מה שמוכיח כי בונים נוטים יותר ליפול מגובה מאשר אלה שעובדים במקומות פחות מסוכנים, כמו מפעלים . 

בנוסף תקריות כמו נפילות מגובה, לכודים במקום מוקף ופגיעת רכב או חפץ נע, היו הסיבות עיקרות נוספות. 

עוד נמצא כי תחום ההחלקות, מעידות או נפילות היו אחראיות ליותר מ-50% מהפציעות הקשות של העובדים. יתרה מזאת, רוב התקריות שגרמו לכך שהעובדים מעדרו יותר משלושה ימים  מהעבודה - או שהשפיעו על יכולתם לבצע את תפקידם הרגיל בתקופה זו - נגרמו מתאונות עבודה. 

למרות שלכמה תאונות עבודה יכולות להיות השפעות קלות, הסטטיסטיקה הוכיחה כי לאירועים אלו יכולות להיות השלכות חמורות.

מהי הסיבה העיקרית לתאונות עבודה ?  

תאונות נובעות ברוב המקרים מהתנהגות לא בטוחה ו/או מתנאים לא בטוחים. גורם חשוב הוא האקלים הבטיחותי או תרבות הבטיחות של ארגון. 

תרבות הבטיחות 

נוגעת לאופן ניהול הבטיחות במקום העבודה, המורכבת מהעמדות, האמונות, התפיסות והערכים המשותפים בין העובדים. 

הדרכה

איכות ההדרכה היא אחת מהדרכים להעביר מידע לעובד לגבי סיכונים . ככל שההדרכה תהיה טובה יותר, אפקטיבית יותר כך העובד יוכל ליישם חלק גדול מדרישות הבטיחות. כאשר איכות ההדרכה ירודה – איכות הביצועים בתחום הבטיחות בהתאם . 

ציוד תקין ומתאים – כאשר הציוד תקין , נבדק במועדו ובעל תקן ובנוסף מתאים לסוג העבודה והעובד הודרך בהתאם , קיים סיכון נמוך כי תתרחש תאונת עבודה מכך.

אז מה הרווח לארגון ?  

מעסיקים שיישמו אמצעים מתאימים למניעת תאונות במקום העבודה יכולים לקצור מספר יתרונות. בנוסף להפחתת מספר הפציעות בעבודה: 

  • יש פחות סיכוי לסבול מהליכים משפטיים
  • רכוש מוניטין טוב יותר בקרב שותפים, משקיעים, לקוחות וספקים
  • יש עובדים שמרגישים יותר מוטיבציה, מפגינים פרודוקטיביות רבה יותר
  • להפחית בהוצאות
  • הפחתת תחלופת עובדים ושיעורי היעדרות.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.