מבדקים בבטיחות ואיכות סביבה  image
מבדקים פנימיים מהווים כלי אפקטיבי לבחינה של מספר נושאים:
  1. זיהוי בעיות 
  2. זיהוי סיכונים 
  3. זיהוי אי התאמות 
  4. ניטור אי התאמות 
  5. זיהוי פערים בדרישות חוק או בדרישות על פי כל דין 
  6. בחינת ההתאמה לתקן / תקנה ומדיניות הבטיחות .
המבדק הפנימי כלי יעיל לקידום הארגון בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית תוך בחינת תהליכים , בקרות ואפקטיביות .