הדרכה טובה  image
נושאי הלימוד:
 • המשאב האנושי וההדרכה בארגון.
 • תהליכי הדרכה.
 • התייחסות החוק להדרכה.
 • הגורמים המשפיעים על יעילות ההרצאה.
 • ניהול מערך הדרכה בארגון.
 • זיהוי ובניית תוכניות הדרכה ייעודיות
 • הכנת תוכנית הדרכה, הכנת סילבוס, הכנת מצגת בטיחות.
 • טכניקות להדרכה נכונה.
 • אסרטיביות ואינטליגנציה רגשית ותרומתם להצלחת התהליך.
 • סוגי משוב – ממבחן.
 • תרגול בהצגת נושא.
הקורס מקנה 2 ימי השתלמות לממוני הבטיחות .