חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (וועדות בטיחות ונאמני בטיחות )התשכ"א 1960

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת ) תשס"א -2001

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגהות) התשכ"ג - 1963

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 

פקודת הבטיחות בעבודה 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), תש"ס-2000

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972