קורס נאמני בטיחות

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, בכל מפעל בו עובדים מעל 25 עובדים תהיה ועדת בטיחות המורכבת מנציגי המעביד ומנציגי העובדים שהם נאמני בטיחות.
נאמן הבטיחות הינו עובד מן המניין שבנוסף לתפקידו משמש כעיניים מקצועיות נוספות למערך הבטיחות במפעל.
מכללת אפיקי בטיחות מאושרת ע"י משרד הכלכלה לקיום קורס זה.

מטרות הקורס:

 • להדריך את נאמני הבטיחות בנושאים כלליים במטרה להכשירם לביצוע תפקידיהם.
 • להקנות ידע בסיסי בנושא בטיחות, כך שהמשתתף יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות וגהות במוסד שבו הוא עובד, על מנת לפעול למען שיפורו.

משך הקורס: 3 ימי לימוד (24 ש"ל). – לצפייה במועד הפתיחה הקרוב ביותר לחצו כאן.
מקנה לבוגרים: תעודות "נאמן בטיחות" המוכרת ע"י משרד הכלכלה.

נושאי לימוד:

 • יסודות תורת הבטיחות
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • מוסדות עוסקים בבטיחות וגהות (אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות וגהות, ביטוח לאומי)
 • ארגון הבטיחות והגהות בעבודה
 • חוקים ותקנות-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, פקודת הבטיחות
 • וועדת בטיחות ופעולותיה
 • משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
 • גורמי תאונות עבודה
 • תקנות עבודה בגובה
 • ציוד מגן אישי
 • בטיחות בחשמל וריתוך
 • סקר סיכונים ומפגעים
 • תנאים סביבתיים-חום, רעש, צפיפות, אבק
 • הגורם האנושי בעבודה וארגונומיה
 • מיגון מכונות
 • שימוש בכלי יד
 • כיבוי אש
 • מצבי חירום ואמצעי חילוץ
 • חומרים מסוכנים- הובלה ואחסון
 • בטיחות במלגזות וכלי שינוע
 • בטיחות בעגורנים/במכונות הרמה ואביזרי הרמה
 • עזרה ראשונה ורפואה תעסוקתית