קורס אחראי רעלים

אירוע חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חייב בעל עסק, המבקש לקבל היתר לאחסון או הובלה של רעלים וחומרים מסוכנים, לעמוד במספר תנאים. אחד מתנאי ההיתר הוא מינוי אדם לתפקיד : "אחראי רעלים".

מטרת הקורס:

 • הכשרת עובדים לפעול כממונים על תחום הרעלים במפעל
 • " אחראי רעלים" מבצע טיפול שוטף בכל הנגוע לרעלים, תוך מתן דגש לשמירת הבטיחות והסביבה.
 • מתן כלים לטיפול באירוע חריג.

דרישות קבלה:

 • ניסיון בעבודה עם חומ"ס ורעלים.
 • הוכחת העדר רישום פלילי (אדם שלא ביצע עברה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים).

משך הקורס: 3 ימי לימוד מלאים (24 ש"ל).
מקנה לבוגרים: תעודת סיום + 3 ימי כשירות לממונים על הבטיחות
נושאי הלימוד העיקריים:

 • חוקים ותקנות( כולל תרגול מילוי טפסים שונים).
 • היבטים משפטיים .
 • כימיה.
 • יסודות הטוקסולוגיה.
 • זיהוי והערכת סיכונים.
 • מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום.
 • תרגיל בהערכת סיכונים.
 • ציוד מגן אישי.
 • מבחן מסכם.

משך הקורס: 24 שעות ( 3 ימי לימוד).

תנאי קבלה: